E-shop
☰    Menu E-shop
Blog
☰    Menu Blog


Reklamace zboží

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamaci zákazník uplatňuje přímo u prodávajícího. Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

Kupující je povinen při reklamaci uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny. Kupující je povinen si dodané zboží prohlédnout a pokud zjistí vady nebo nedostatky, je povinen, bez zbytečného odkladu o nich do 2 dnů od převzetí zboží písemně prostřednicvím e-mailu informovat prodávajícího, na pozdější reklamace nebude brán zřetel a budou zamítnuty. Uplatňovat reklamaci nelze na promo předměty jako například originální barely na krmiva, tašky, dózy, odměřky, které jsou dodávány zcela ZDARMA (zákník za něj nezaplatil žádnou částku a ani se nepřipočítává do částky poštovného a balného k objednanému zboží) a kupující je zákazníkovi k jeho objednávce přidává jako dárek. Pokud Vám takovýto předmět přijde poškozen, je nám to velice líto, ale protože se jedná o promo akci od našich dodavatelů, která je omezena jak časově, tak kapacitně, nelze se i z výše uvedných důvodů dožadovat náhradního dárku.


V případě chybně zaslané objednávky - záměna položky, nám neprodleně zaměněné zboží zašlete zpět a obratem (nejpozději v zákonné lhůtě 14. dní), Vám zasíláme položku správnou s tím, že Vám budou uhrazeny náklady na poštovné, které jste musely vynaložit na zaslání zboží zpět. Poštovné a balné Vám bude vráceno pouze v případě chybně zaslané položky z naší strany a nebude Vám žádné účtováno. K takto vyměňovanému zboží nelze přibírat další položky, jinak Vám zaniká nárok na vrácení vynaloženého poštovného a další položky navíc Vám budou naučtovány i s poštovným a balným v plné výši dle dopravních a přepravních podmínek našeho obchodu. V případě nedodržení navrácení položky do 14. dní, výměna zboží zaniká a takto zaslané zboží nebude přijato.

 

Výměna zboží

 

Pokud zákazník zvolil špatnou velikost obojků, oblečků atd. je možné po telefonické domluvě s internetovým obchodem www.all4dogz.cz domluvit výměnu zboží za jiné. Tato skutečnost však musí být prodejci oznámena ve 14-ti denní lhůtě a zboží rovněž zasláno do 14. dnů od přebrání zboží. Po obdržení vyměňovaného zboží ve lhůtě (s veškerými cedulkami, doklady, nepoužité atd. viz níže), zasíláme zákazníkovi zboží na výměnu v co nejkratším termínu, avšak je nutné počítat s náklady na poštovné a balné v případě dobírky 139,- Kč a v případě platby převodem 99,- Kč. (Platí pro ČR).

 

Z hygienických důvodů není možnost výměny nebo vrácení (ostoupení od smlouvy do 14. dnů) inkotninenčních kalhotek, inkontinenčních pásů, háracích kalhotek a plen pro psy a pro kočky.


Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující předložil veškeré doklady, které se zbožím obdržel:


originál dokladu o zaplacení zboží


popřípadě záruční list, pokud byl vystaven


přesný popis závady, kontakt na Vaši osobu – využijte náš jednoduchý reklamační formulář


Adobe Acrobat Reader ke stažení


Při reklamaci koupeného zboží musí být předloženo prodávajícímu kompletní (vč. všech součástek a příslušenství, etiket-cedulek).


 

Podle charakteru reklamované vady a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů, má kupující právo v případě vady:


na bezplatné odstranění vady věci


na přiměřenou slevu z ceny věci


na výměnu věci


Pokud není možná ani jedna ze shora uvedených možností, má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny (Odstoupení od smlouvy do 14. dnů se nevztahuje na zboží, jež podléhá hygienickým podmínkám - hárací kalhotky, inkontinenční kalhotky, inkontinenční pleny a pásy.)


O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající.


Při neoprávněné reklamaci, nebude-li zjištěna reklamovaná vada, nebo půjde-li o vadu na kterou se nevztahuje poskytnutá záruka do záruky, může prodávající požadovat úhradu veškerých vzniklých nákladů.


V případě pochybností či nejasností s možnostmi použití prodávané věci doporučujeme předem kontaktovat naši firmu a předejít tak případným budoucím nejasnostem a nedorozuměním, způsobených technickými vlastnostmi některých výrobků či jinými okolnostmi. V případě oprávněné a zcela zřejmé reklamace Vám navrhneme co nejrychlejší a nejvýhodnější řešení.

Facebook